HEATING  VENTILATION    & 

AIR-CONDITIONING DESIGN

 
         
 

 
 

FINE-HVAC FINE-HVAC комбинира дизайн и изчисления в напълно интегрирана среда, изпълнявайки всички необходими изчисления за всяка ОВК инсталация директно от чертежите, генерирайки всички резултати: Изчислителни листове, техниески доклади,  количесвена сметка и цени, както и всички окончателни чертежи (изгледи, панелни диаграми, детайли) напълно актуализирани.

> Запознай се с концепцията

> Свали Демо версия

> Спомагателни видео клипове

> Свържете се с продажбите

> Електронен магазин

 

 

 

 

FineHVAC Характеристики и Акценти

         

ЦЯЛОСТЕН ПАКЕТ ПРОГРАМИ ПО КЛИМАТИЗАЦИЯ

Климатични Товари

Аналитично изчисляване на охладителните товари, автоматично от чертежа (съвместно с FINE) или с подробно набиране. Възможност за избор на метод между Carrier, Ashrae CLTD или TFM (функция на кондукция). Богати библиотеки на строителни елементи. Климатични данни за българските градове. Изчисляване на засенчването от три различни причини. Аналитични изчисления на всички допълнителни товари (осветление, хора, прибори, аерация). Възможност за групиране на помещенията в (до 50) зони и системи. Обобщени и аналитични резултати в таблици и диаграми.

Fan Coils

Изчисляване на тръбната мрежа Fan Coils за всеки вид мрежа (класическа или reverse return). Въвеждане на мрежата от чертежи (съвместно FINE) или с набиране на клоновете. Изчисляване с класическия метод или с цялостна хидравлична симулация (обратно изчисляване на точката на функциониране, тоест на точката която характерната крива на мрежата пресича кривата на помпата). Аналитично изчисляване на съоръженията FCU, Въздухообработващи централи, Помпи, Защитни устройства и т.н., с избор от богати библиотеки на материали, отворени за осведомяване. Количествени сметки, Оферта, Техническо описание и Спесификации. Аналитично отпечатване на брошура с изчисления и на диаграма.

Въздухопроводи

Изчисляване на мрежата въздухопроводи и с трите метода: постоянна скорост, еднакви загуби и възстановяване (static regain method). Въвеждане на мрежата от чертежи (съвместно FINE) или с набиране на клоновете.. Входяща и Изходяща мрежа в същата среда на изчисляване. Изчисляване на Вентилатора и др. Елементи на инсталацията. Избор от богати библиотеки на материали, отворени за осведомяване. Количествени сметки, Оферта, Техническо описание и Спесификации. Аналитично отпечатване на брошура с изчисления и на диаграма.

Психрометрия

Избор на Въздухообработващи Централи и разпространение на въздуха в климатизираните помещения, на базата на аналитичните формули на Психрометрията (за Охлаждане и Отопление), с различни методи (например охлаждане с изсушаване, с допълнително отопление, с проклиматизация, с обход на рециркулирания въздух, с 100% свеж въздух и т.н.). Аналитични резултати в таблици и диаграми (психрометрични промени върху психрометричната карта). Аналитични спесификации за правилния избор на Въздухообработващите централи.  Натиснете тук, за да получите Наръчника по Климатизация!!!

 

ЦЯЛОСТЕН ПАКЕТ ПРОГРАМИ ПО ОТОПЛЕНИЕ

Топлинни Загуби

Изчисляване но топлинните загуби съгласно DIN 4701/77 и 4701/83, автоматично от чертежа (съдействие с AutoFINE) или с аналитично въвеждане с възможност за лесно обработване на типични проекти. Отпечатване на обобщени и аналитични топлинни загуби на етаж и помещение. Енергиен анализ с метода на ден-градуси.

Двутръбно

Изчисляване на Двутръбна Мрежа за всеки вид (класическа или reverse return) директно от плана (AutoFINE) или с набиране. Изчисляване с класическия метод или с цялостна хидравлична симулация, с обратно изчисляване на мрежата и определяне на точката на функциониране (пресичане на характерната крива на мрежата и кривата на помпата). Аналитично изчисляване на Радиаторите, на Котела, на Горелката, на Помпата, на Защитното устройство, на Бойлера, на Комина на Цистерната и т.н., с избор от богати Библиотеки, отворени за осведомяване от Проектанта. Аналитично отпечатване на брошура и диаграма. Количествени сметки.

Еднотръбно

Изчисляване на Еднотръбна Мрежа с три (3) метода: еднакви загуби на налягане (автоуравновесяване), еднакви загуби на температурата, или с цялостна хидравлична симулация, тоест обратно изчисляване на помпата. Аналитично изчисляване на Радиаторите, на Котела, на Горелката, на Помпата, на Защитното устройство, на Бойлера, на Комина на Цистерната и т.н., с избор от богати Библиотеки, отворени за осведомяване от Проектанта. Аналитично отпечатване на брошура и диаграма. Количествени сметки.

Подово

Цялостни изчисления на Подово Отопление. Аналитично изчисляване на Котела, на Горелката, на Помпата, на Защитното устройство, на Бойлера, на Комина на Цистерната и т.н., с избор от богати Библиотеки, отворени за осведомяване от Проектанта. Аналитично отпечатване на брошура и диаграма. Количествени сметки.