Η 4Μ διαθέτει το πιό Αξιόπιστο και Ολοκληρωμένο Λογισμικό Οικοδομικών μελετών της αγοράς που καλύπτει πλήρως Αρχιτεκτονικά, Στατικά και Η/Μ σε στενή συνεργασία μεταξύ τους, όπως και κάθε σχετική εφαρμογή διαχείρισής τους (Διαχείριση Εργων, Εκδοση Οικοδομικών Αδειών), καθώς επίσης και πιό εξειδικευμένες τεχνικές εφαρμογές (βιομηχανικά δίκτυα, πρόγραμμα τεχνικού ασφάλειας κ.α.). 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

FINE Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4Μ-ΚΕΝΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

IDEA ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

STRAD ΣΤΑΤΙΚΑ

ERGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ADEIA ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΩΝ

FineGREEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

FLOW ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ

TEAS ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4MCAD ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ

BSURVEY ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ