Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η   Ε Ρ Γ Ω Ν

 

 

 

Το πακέτο ERGA αποτελεί την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση στην διαχείριση των Έργων, που διακρίνεται για το φιλικό της interface, τις προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης των αρχείων και πάνω απόλα για τον έξυπνο σχεδιασμό κάθε εφαρμογής που περιλαμβάνει έτσι, ώστε να υπερκαλύπτει ακόμα και τις πιό υψηλές απαιτήσεις.

Μόλις Κυκλοφόρησε (Νοέμβριος 2021) η μεγάλη αναβάθμιση ERGA v.21, που ουσιαστικά συνιστά μιά νέα γενιά Πακέτου Διαχείρισης  Έργων με πλήθος νέων δυνατοτήτων, ενημερωμένη και με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021.

 

Ειδικότερα, η νέα γενιά ERGA21 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Ενσωμάτωση όλων των τελευταίων αλλαγών στη νομοθεσία
 • Νέο περιβάλλον υψηλής εργονομίας με ribbon interface
 • Εποπτικές βιβλιοθήκες με δυνατότητα ταξινόμησης
 • Προηγμένη διαχείριση αρχείων ( έργων, άρθρων κλπ) με σύγχρονες τεχνικές διαxείρισης βάσεων δεδομένων
 • Αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ των εφαρμογών του πακέτου
 • Βελτιωμένη ταχύτητα στους υπολογισμούς και στην παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Πλήρη έλεγχο σε κάθε στάδιο και δυνατότητα εκτύπωσης οποιουδήποτε ενδιάμεσου και τελικού αποτελέσματος
 • Δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων απο αρχεία Excel και αρχεία Κειμένου
 • Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε Excel και Word σε οποιοδήποτε στάδιο
 • Δυνατότητα εκτύπωσης απευθείας σε αρχείο PDF
 • Περιβάλλον  εργασίας, συμβατό σε Windows 8, 10 και 11
 • Πλήθος βελτιώσεων και επεκτάσεων ανά εφαρμογή
 • Δυνατότητα πολλών χρηστών με τεχνολογία client-server.
 • Ανανεωμένα αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης με παραδείγματα σε μορφή PDF

 

Το πλήρες πακέτο ERGA συνίσταται από τις τρείς ολοκληρωμένες ομάδες εφαρμογών "Ι. ERGA ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ", "ΙΙ. ERGA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ" και "ΙΙΙ. ERGA ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ" με συνολικά 11 προγράμματα, τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά λειτουργούν και ανεξάρτητα.

 

 
 

 

 

ERGA Αναλυτικά Χαρακτηριστικά

         
 

Το πακέτο ERGA καλύπτει κάθε πτυχή της διαχείρισης Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων και μάλιστα με την ελάχιστη προσπάθεια από τον χρήστη, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό που έχει γίνει σε κάθε πρόγραμμα. Ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων του πακέτου είναι τα εξής:

 • Σύγχρονη τεχνολογία Windows για ταχύτητα, αξιοπιστία και ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας (user interface), βασισμένο στα πιό σύγχρονα πρότυπα.
 • Δυνατότητα είτε αυτόνομης (stand alone) λειτουργίας, είτε για λειτουργία σε δίκτυο Η/Υ, και μάλιστα με τεχνολογία client-server για μέγιστη αξιοποίηση των σχετικών πλεονεκτημάτων.
 • Πλήρης παραμετρικότητα στον σχεδιασμό έτσι, ώστε κάθε πρόγραμμα να προσαρμόζεται αυτόματα στις απαιτήσεις του κατασκευαστή, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.
 • Προηγμένη διαχείριση αρχείων (έργων, άρθρων κλπ), αξιοποιώντας τα πιό σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
 • Πλήρης έλεγχος σε κάθε στάδιο και δυνατότητα εκτύπωσης οποιουδήποτε ενδιάμεσου ή τελικού αποτελέσματος στην κατάλληλη φόρμα.
 • Πλούσια έτοιμα εκτυπωτικά που μπορούν να τροποποιηθούν ελεύθερα από τον χρήστη με τον πιό εύχρηστο report generator της αγοράς. Απεριόριστη ευχέρεια στον ορισμό νέων εκτυπωτικών από τον χρήστη και διαφορετικών εκτυπωτικών ανά είδος εκτύπωσης. Συμπαγής διασύνδεση με Word και Excel.
 • Ευκολία στην εκμάθηση με Οn line help, "ζωντανή" υποστήριξη μέσω του site 4M. Το πακέτο συνοδεύεται από κατατοπιστικό εγχειρίδιο χρήσης-βιβλίο με αναλυτικά παραδείγματα.
 • Αυτόματη απόκτηση των νέων τιμαριθμικών και συντελεστών αναθεώρησης από το site 4M με live update μέσω του έξυπνου προγράμματος ERGA-Manager.
 • Απόλυτη προσαρμογή στο Ευρώ, για "ομαλή μετάβαση" σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ και, φυσικά, έτοιμο για χρήση σε Ευρώ από την αρχή για κάθε νέο Εργο
 • Τα προγράμματα του πακέτου ERGA συνιστούν ένα ολοκληρωμένο και δοκιμασμένο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, που συνδυάζει την μέγιστη ευκολία και φιλικότητα στην χρήση, πληρότητα και αξιοπιστία στην διαχείριση των έργων, μοναδική παρουσίαση στα αποτελέσματα

 

Ι. ERGA-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΗ Πρόγραμμα Προκοστολόγησης Εργων - Τευχών Δημοπράτησης - Νέων Τιμών

Προκοστολόγηση Έργων-Τεύχη Δημοπράτησης-Νέες Τιμές Προκοστολόγηση και εκτύπωση όλων των Τευχών (Προμέτρηση, Ανάλυση Τιμών-Αναλυτικό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Μελέτης, Κοστολόγηση, Προϋπολογισμός, Βασικές Τιμές, Βοηθητικές Τιμές). Αμεση Σύνταξη νέων Τιμών για τους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες (Πρωτόκολλα Νέων Τιμών). Περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία επίσημων άρθρων (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΗΛΜ, ΑΤΕΟ, ΝΑΤΕΟ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ κλπ) και 5000 νέα άρθρα, καθώς και όλες τις Τιμαριθμικές από το 1994 (με αυτόματη ενημέρωση -live update- μέσω internet).

Τα ΤΕΥΧΗ καλύπτουν όλες τις ανάγκες των τεχνικών εταιρειών μελετών ή κατασκευών, καθώς και των τεχνικών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.Προηγμένη Διαχείριση Άρθρων και Έργων

 • Βιβλιοθήκη άρθρων με όλες τις αναλύσεις τιμών: ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΗΛΜ, ΑΤΕΟ, ΝΑΤΕΟ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ, ΑΤΕΒΕ, ΑΤΕΚ, ΓΕΩΤ, ΑΤΑΕ, ΒΡΑΧ, ΕΔΑΦ, ΑΤΑΕ.

 • Αποθήκευση της ανάλυσης και των στοιχείων κόστους των άρθρων που χρησιμοποιούνται από ένα έργο μέσα στο αρχείο του έργου έτσι, ώστε να μπορεί να υπάρξει ανεξαρτησία του έργου από την τρέχουσα βιβλιοθήκη άρθρων.

 • Δυνατότητα μεταφοράς των άρθρων ενός έργου στην βιβλιοθήκη άρθρων. Τροποποίηση ενός άρθρου μόνο μέσα στο έργο χωρίς να αλλάξει η ανάλυσή του στην βιβλιοθήκη άρθρων.

 • Γρήγορη και απλή παραγωγή νέων άρθρων με βάση ήδη υπάρχοντα Εύρεση υλικών και άρθρων με βάση τους κωδικούς ή οποιαδήποτε λέξη (κλειδί) της περιγραφής τους (αναζήτηση μέσα σε όλη την περιγραφή), με αποτέλεσμα τον ταχύτατο εντοπισμό οποιουδήποτε υλικού ή άρθρου.

 • Κλείδωμα υλικών και άρθρων για την αποτροπή αθέλητης αλλοίωσής τους. Ορισμός του κόστους ενός άρθρου με βάση οποιαδήποτε σχέση μεταξύ υλικών, εργατικών (βασικές τιμές) ή και άλλων άρθρων (βοηθητικές τιμές).

 • Άμεσος υπολογισμός της τιμής κάθε άρθρου, τόσο στον τρέχον έργο, όσο και στην βιβλιοθήκη. Έλεγχος της ορθής σύνταξης ενός άρθρου και κατά την δημιουργία του στην βιβλιοθήκη, αλλά και κατά την χρησιμοποίησή ή τροποποίησή του μέσα σε ένα έργο.

 • Έλεγχος της έλλειψης βασικών ή βοηθητικών τιμών κατά την κοστολόγηση του άρθρου και εμφάνιση σχετικής κατάστασης (report) σε περίπτωση προβλήματος. Στρογγύλευση τιμών όπως στον ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ ή με επιλεγμένο είδος στρογγύλευσης.

 • Δυνατότητα ορισμού χωριστής περιοχής για τα άρθρα που δημιουργεί κάθε χρήστης ή ομάδα χρηστών. Δυνατότητα δημιουργίας άρθρων πραγματικού κοστολογίου με τον ίδιο κωδικό.

 • Απλός και ευέλικτος τρόπος αποθήκευσης των άρθρων και των υλικών.

 • Δυνατότητα ανταλλαγής άρθρων μεταξύ χρηστών, που χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα.

 • Δυνατότητα πολλών χρηστών με τεχνολογία client-server.

Τιμαριθμικές

 • Ύπαρξη πολλών τιμαριθμικών για τον υπολογισμό του κόστους των άρθρων (επίσημες, ημιεπίσημες, εμπορίου).

 • Δυνατότητα κοστολόγησης του έργου με τρεις εναλλακτικές τιμαριθμικές.

 • Δυνατότητα πληκτρολόγησης των βασικών τιμών στην βιβλιοθήκη ή μέσα στο έργο. Δυνατότητα δημιουργίας "δικών μας" (δηλ. του χρήστη) τιμαριθμικών (Εμπορίου)

 • Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής των παλιών τιμαριθμικών σε Euro επιλέγοντας την στρογγυλοποίηση που θέλουμε

 • Αυτόματη ενημέρωση των τιμαριθμικών με live update μέσω internet (με το ERGA-Manager).

Τεύχη Δημοπράτησης

 • Ελεύθερη οργάνωση του προϋπολογισμού σε κεφάλαια, κατηγορίες, ομάδες κλπ με δυνατότητα εκ των υστέρων τροποποίησης.

 • Δυνατότητα τροποποίησης της τιμής των άρθρων είτε με τύπους αναγωγής είτε με απευθείας πληκτρολόγηση της τιμής (fix τιμή).

 • Ταξινόμηση και αναδιάταξη των άρθρων μιας μελέτης, είτε κατά κωδικό είτε κατά αριθμό τιμολογίου.

 • Κοστολόγηση με βάση επίσημα, ημιεπίσημα άρθρα ή κοστολογίου, τα οποία υπολογίζονται με τιμές τιμαριθμικής ή εμπορίου.

 • Αυτόματη σύνδεση με το πρόγραμμα Παρακολούθησης ERGO για την μεταφορά του προϋπολογισμού.

 • Δυνατότητα ελαχιστοποίησης των απαιτουμένων υπολογισμών για την κοστολόγηση κάθε μελέτης με τις επιλογές: - Yπολογισμός της τιμής μόνον των άρθρων που δεν έχουν ήδη υπολογισθεί. - Αυτόματος υπολογισμός του προϋπολογισμού, χωρίς να απαιτείται επανυπολογισμός και των τιμών των άρθρων σε περίπτωση αλλαγής της προμέτρησης.

 • Πρωτόκολλα κανονισμού νέων τιμών μονάδας Δυνατότητα δημιουργίας Πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδας εργασιών έργου.

 • Δυνατότητα ορισμού διαφορετικού τρόπου υπολογισμού Νέας Τιμής (δια συγκρίσεως, σ έργου, σχετικό άρθρο).

 • Αυτόματη σύνδεση με το πρόγραμμα ERGO για την μεταφορά των Νέων Τιμών σε Ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

 • Πλούσια εκτυπωτικά με απεριόριστες δυνατότητες τροποποίησης ή και δημιουργίας νέων εκτυπωτικών από τον χρήστη, την δυνατότητα διαφορετικών εκτυπωτικών (reports) ανά είδος εκτύπωσης και την δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης των τευχών σε εκτυπωτή ή σε αρχείο.

 • Συμπαγής διασύνδεση με το Word και το Excel.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πρόγραμμα Προδιαγραφών

Το πρόγραμμα των Προδιαγραφών μας δίνει την δυνατότητα σύνταξης αναλυτικών προδιαγραφών σε ελάχιστο χρόνο. Η ευελιξία στην δόμηση του τεύχους προδιαγραφών, η ευκολία στην ανεύρεση των κειμένων και προ πάντων η πληρότητα στα έτοιμα κείμενα-εκθέσεις του προγράμματος (ανοικτά για τροποποιήσεις και επεκτάσεις από τον χρήστη) το καθιστούν μοναδικό εργαλείο στην σύνταξη προδιαγραφών για οποιαδήποτε περίπτωση έργου.

 

ΠΑΔΕ Πρόγραμμα Προεκτίμησης Αμοιβών Δημ. Εργων

Το Πρόγραμμα ERGA-ΠΑΔΕ καλύπτει τις ανάγκες του Νόμου (Ν.3316/2005) για τις προεκτιμώμενες Αμοιβές Μελετών, όπως θα πρέπει να υπολογίζονται σια Δημόσια έργα. Απευθυνόμενο ουσιαστικά στις Υπηρεσίες και τους Μελετητές που δημοπρατούν έργα του Δημοσίου, το πρόγραμμα ERGA-ΠΑΔΕ είναι ιδιαίτερα απλό και εύχρηστο στην λειτουργία του, καλύπτοντας κάθε περίπτωση αμοιβών κτιριακών έργων. 


ΙΙ. ERGA-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ

TIMES Πρόγραμμα Νέων Τιμών

Το πρόγραμμα των νέων τιμών έχει να κάνει με τα Πρωτόκολλα κανονισμού νέων τιμών μονάδας δίνοντας τις δυνατότητες:

 • Δημιουργίας Πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδας εργασιών έργου.

 • Ορισμού διαφορετικού τρόπου υπολογισμού Νέας Τιμής (δια συγκρίσεως, σ έργου, σχετικό άρθρο).

 • Αυτόματης σύνδεσης με το πρόγραμμα ERGO για την μεταφορά των Νέων Τιμών σε Ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Κατά τα άλλα ισχύουν όλες οι δυνατότητες διαχείρισης και ενημέρωσης των τιμαριθμικών, όπως ακριβώς και στο πρόγραμμα της Προκοστολόγησης.

 

ΕΡΓΟ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Δημοσίων Εργων

Παρακολούθηση των Δημόσιων Εργων από την δημοπράτηση μέχρι και την περάτωσή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προϋπολογισμός, Επιμετρήσεις, Πρωτόκολλο διαχωρισμού εργασιών, ΠΠΑΕ, Εγκρίσεις, Πληρωμές και Εγγυήσεις, Λογαριασμοί, Υλικά & Απολογιστικές εργασίες, Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, Ημερολόγιο, Χρονοδιάγραμμα Έργου κ.α. Αυτόματη ενημέρωση των συντελεστών αναθεώρησης μέσω internet. Προσομοιώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαδικασίες που έχει συνηθίσει να ακολουθεί ο εργολάβος, το ERGO καλύπτει όλες τις ανάγκες των τεχνικών εταιρειών που κατασκευάζουν δημόσια έργα, καθώς επίσης και των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών.

Γενικά

 • Λογαριασμοί, Αναθεωρήσεις, Ανακεφαλαιωτικοί και Συγκριτικοί πίνακες καθώς και συνοπτικές επιμετρήσεις, ΠΠΑΕ, πρωτόκολλα στάσεων ή διαχωρισμού εργασιών, πρωτόκολλα παραλαβής, τελική επιμέτρηση κλπ.

 • Πλούσια σειρά μορφών εκτυπώσεων ανάλογα την υπηρεσία (πρώτες σελίδες ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ).

Παραμετρικότητα

 • Έργα με Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και Συμπληρωματικές συμβάσεις ή με Συγκριτικούς.

 • Εργασίες κατ' αποκοπήν ή με τιμές μονάδος. Απολογιστικές εργασίες.

 • Συμπλήρωση τιμολογίου ή προσφορά ποσοστού έκπτωσης.

 • Έργα ΟΤΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, τραπεζών, μεγάλα ιδιωτικά κλπ.

 • Αυτόματη καταχώρηση των άρθρων του προϋπολογισμού με εύρεση από τον ΑΤΟΕ ή με απλή πληκτρολόγηση του κωδικού τους.

 • Ελεύθερη οργάνωση του προϋπολογισμού σε κεφάλαια, ομάδες κλπ. με δυνατότητα εκ των υστέρων τροποποίησης.

 • Έλεγχος ομαλότητας με δυνατότητα βελτιστοποίησης των προσφορών. Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα ΤΕΥΧΗ και ΜΕΤΡΟ

 • Περιβάλλον πολλών χρηστών με διαφορετικούς κωδικούς και διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στον καθένα.

Λογαριασμοί

 • Προκαταβολές. Αυτόματος υπολογισμός τόκων και απόσβεσης προκαταβολών. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, δεκάτων / εικοστών, υλικών σε εγκεκριμένη αποθήκη, προκαταβολών κλπ.

 • Πιστοποίηση υλικών επί τόπου ή σε εγκεκριμένη αποθήκη καθώς και εργασιών με μειωμένες τιμές.

 • Εκδοση λογαριασμού με 80%, λόγω ύπαρξης προτεινομένου μη εγκεκριμένου Ανακεφαλαιωτικού ή Συγκριτικού Πίνακα.

 • Εκτυπώνονται εκτός από τον κυρίως λογαριασμό: συνοπτική επιμέτρηση, επιμέτρηση με αναλυτική εμφάνιση των ΠΠΑΕ κλπ.

Αναθεωρήσεις

 • Δυνατότητα πληκτρολόγησης ή και αυτόματης ενημέρωσης των συντελεστών αναθεώρησης (μέσω internet) ανά τρίμηνο.

 • Αυτόματος υπολογισμός μειωτικού συντελεστή. Δυνατότητα αλλαγής του μειωτικού συντελεστή από το χρήστη.

 • Eκτύπωση πινακίου αναθεώρησης, διαχωρισμού εργασιών, λίστα των συντελεστών αναθεώρησης του έργου για το συγκεκριμένο τρίμηνο.

Ανακεφαλαιωτικοί / Συγκριτικοί πίνακες

 • Δυνατότητα ύπαρξης πρακτικά απεριορίστου αριθμού νέων τιμών μονάδας.

 • Δυνατότητα καταχώρησης Συμπληρωματικών συμβάσεων.

 • Εκτύπωση Ανακεφαλαιωτικού ή Συγκριτικού πίνακα, Προμέτρηση, τελική επιμέτρηση (αν πρόκειται για τακτοποιητικό πίνακα κλπ).

 

ΜΕΤΡΟ Πρόγραμμα Επιμετρήσεων- Προμετρήσεων

Πρόγραμμα σύνταξης αναλυτικών Επιμετρήσεων-Προμετρήσεων έργων σε ελάχιστο χρόνο, με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία. Παρέχεται η δυνατότητα οργάνωσης των εργασιών σε επίπεδα (κατηγορίες, ομάδες, υποομάδες), καθώς και σε μέτωπα εργασίας. Εμπεριέχεται πλούσιο έτοιμο τυπολόγιο, εύχρηστο και ανοιχτό σε επεκτάσεις.

Η μορφή των αποτελεσμάτων με τις αναλύσεις που τα συνοδεύουν οδηγούν σε πλήρη τεκμηρίωση, διευκολύνοντας τον έλεγχο. Το πρόγραμμα είναι ευπροσάρμοστο στις απαιτήσεις κάθε χρήστη καλύπτοντας κάθε ανάγκη των τεχνικών εταιρειών, που κατασκευάζουν δημόσια ή μεγάλα ιδιωτικά έργα, καθώς και των μελετητικών γραφείων που συντάσσουν προμετρήσεις.Υψηλή Λειτουργικότητα

 • Ταχύτατος υπολογισμός

 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου επανέκδοσης της αναλυτικής επιμέτρησης σε περίπτωση αλλαγής επί μέρους στοιχείων.

Βέλτιστη Οργάνωση χωρίς περιορισμούς

 • Απεριόριστος πρακτικά αριθμός ομάδων και άρθρων.

 • Μέχρι και τέσσερα επίπεδα ανάλυσης των ομάδων του προϋπολογισμού (πχ.. κεφάλαια, κατηγορίες, ομάδες υποομάδες).

 • Απεριόριστος αριθμός αναλυτικών επιμετρήσεων ανά έργο.

Έτοιμες, Ανοιχτές Βιβλιοθήκες

 • Ελεύθερη σχεδίαση επιμετρητικών πινάκων π.χ. Πίνακες οπλισμών, σωληνώσεων, καλωδίων.

 • Έτοιμη βιβλιοθήκη - τυπολόγιο, που περιλαμβάνει τα κλασσικά γεωμετρικά σχήματα, οπλισμούς, πέδιλα κλπ. Δυνατότητα τροποποίησης της βιβλιοθήκης ή εμπλουτισμού της με νέα στοιχεία.

 • Ενσωμάτωση σχημάτων από οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόγραμμα (Autocad, Paint, Corel κλπ) με την βοήθεια OLE, για καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 • Ορισμός παραμέτρων, για την καταχώρηση σταθερών μεγεθών, που επαναλαμβάνονται στην επιμέτρηση.

 • Αυτόματη σύνδεση με το πρόγραμμα δημοσίων έργων ERGO.

 • Δυνατότητα σχεδιασμού νέων εκτυπώσεων από το χρήστη καθώς και τροποποίησης της μορφής οποιασδήποτε εκτύπωσης.

 

ΡΟΕΣ Πρόγραμμα Οικονομικής Παρακολούθησης Εργων

Οικονομική Παρακολούθηση Εργων και ειδικότερα Προμηθευτών και Συνεργείων (Γραμμάτια, Επιταγές, Υπόλοιπα, τραπεζικοί λογαριασμοί κλπ) για ένα ή περισσότερα έργα μαζί, δυνατότητα προβλέψεων εσόδων-εξόδων, παρακολούθηση του Ταμείου (για ένα, περισσότερα ή το σύνολο των έργων), έλεγχος εσόδων-εξόδων με προμετρήσεις και αναλυτικές επιμετρήσεις, διαχείριση ΦΠΑ, σύνδεση με επιτόκια της αγοράς για την εκτίμηση του πραγματικού κέρδους (Αναγωγή σε Παρούσα Αξία), ελεύθερος ορισμός οικονομικών δεικτών για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, Ημερολόγιο Κινήσεων (εισπράξεις-πληρωμές), Παρακολούθηση εργατών (Ημερολόγιο Εργασιών, Μισθολογικές καταστάσεις, καταστάσεις ΙΚΑ), αυτόματη παραγωγή των καταστάσεων για το Ελάχιστο Κόστος Οικοδομής (ΕΚΚΟ) και για το ΙΚΑ της Οικοδομικής Άδειας, για υποβολή στην εφορία και το ΙΚΑ αντίστοιχα.

 • Ειδικός διαχειριστής Προμηθευτών και Συνεργείων με έτοιμες Φόρμες στις οποίες ο Κατασκευαστής μπορεί να καταχωρεί τα στοιχεία των Προμηθευτών και των Συνεργείων του και να παρακολουθεί και να συγκρίνει τις αντίστοιχες προσφορές (ανά έργο ή για περισσότερα μαζί).

 • Βάση δεδομένων Συνεργείων & Προμηθευτών για την δημιουργία βάσης δεδομένων για κάθε συγκεκριμένο έργο που θα καταχωρούνται όλες οι χρεοπιστώσεις.

 • Πιστώσεις (κόστη συνεργείων ή προμηθευτών) που μπορούν να προκύψουν με την αναλυτική καταχώρηση όλων των εκδιδόμενων παραστατικών, με την καταχώρηση των συνολικών προμετρήσεων (προβλεπόμενο ανά εργασία κόστος για το έργο), με την καταχώρηση των διαφόρων επιμετρήσεων (δυνατότητα να γίνονται πληρωμές ανάλογα με την πρόοδο του έργου), ή και με συνδυασμό των παραπάνω τρόπων.

 • Δυνατότητα παρακολούθησης για τα κόστη των συνεργείων και των προμηθευτών ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν εκδίδονται καθόλου παραστατικά ή που θα εκδοθούν παραστατικά στο τέλος του έργου κλπ.

 • Ευκολία στην ενημέρωση των πληρωμών με την απλή καταχώρηση της εγγραφής για κάθε τρόπο ( μετρητά, με επιταγές, με επιταγές πελατών, με γραμμάτια, γραμμάτια πελατών κλπ)

 • Πλήρης εικόνα για κάθε προμηθευτή/συνεργείο ή και για όλους μαζί (σε σχέση με ένα ή και περισσότερα έργα μαζί) ανά πάσα στιγμή.

Παρακολούθηση Εσόδων-Εξόδων

 • Δυνατότητα για προμετρήσεις και αναλυτικές επιμετρήσεις (πχ. σε σχέση με την αρχική προσφορά κάποιου συνεργείου ποια ποσότητα εργασιών ή υλικών έχει πραγματοποιηθεί και τι απομένει).

 • Πλήρης εικόνα οικονομικής παρακολούθηση των εσόδων, των συνεργείων, των προμηθευτών και των εργατών, κλπ εξόδων, που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες,

 • Καταστάσεις για τα έσοδα-έξοδα κάθε έργου ή και πολλών έργων μαζί (συνολικά ή αναλυτικά).

 • Αναλυτικό Ημερολόγιο Κινήσεων (εισπράξεις- πληρωμές) για ένα ή περισσότερα έργα μαζί Δυνατότητα προβλέψεων εσόδων-εξόδων

 • Ολοκληρωμένη διαχείρισης ΦΠΑ Πλήρης Παρακολούθηση Ταμείου, Επιταγών και Συναλλαγματικών (για ένα, περισσότερα ή το σύνολο των έργων).

Παρακολούθηση Εργατών

 • Βιβλιοθήκη εργατών, στην οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία τους, το τρέχον ημερομίσθιο, η καταχώρησή τους στις καταστάσεις του ΙΚΑ κλπ.

 • Βιβλιοθήκη έργου με την επιλογή των αντίστοιχων εργατών από την βιβλιοθήκη του προγράμματος, με απλό τσεκάρισμα στο όνομα του εργάτη την αντίστοιχη ημερομηνία.

 • Εύκολος υπολογισμός του μισθολογίου των εργατών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (πχ, τι χρήματα πρέπει να έχουμε μαζί μας για να πληρώσουμε όλους τους εργάτες στο τέλος της εβδομάδας), αυτόματη δημιουργία Καταστάσεων του ΙΚΑ στο τέλος κάθε μήνα κ.α.

 • Αναλυτικό ημερολόγιο έργου Πλήρης εικόνα για κάθε εργάτη ή και για όλους μαζί, σχέση με ένα ή και περισσότερα έργα μαζί.

Κατάσταση για το Ελάχιστο Κόστος (ΕΚΚΟ)

 • Αθροιση των τιμολογίων και έλεγχος των απαιτούμενων παραστατικών, παράγοντας τις καταστάσεις για το ΕΚΚΟ, όπως ακριβώς χρειάζεται για να υποβληθούν στην Εφορία.

Κατάσταση για το ΙΚΑ

 • Αθροιση των ημερομισθίων μαζί με τους σχετικούς ελέγχους, σε συνδυασμό με τα ημερομίσθια που προβλέπονται στην Οικοδομική Άδεια για την εκτύπωση των καταστάσεων για το ΙΚΑ.

 • Αποστολή με email των εντύπων που απαιτούνται

(νέο) Εντυπα-Βιβλία για ΦΠΑ

 • Σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις από την εισαγωγή του ΦΠΑ στις Οικοδομές (ΦΕΚ 336/Β 27-3-06, εγκ. ΠΟΛ 1054/06, 1070/06 και 1071/06, πρόταση ΤΕΕ κλπ).

 • Ενημέρωση & Παρακολούθηση εντύπων Προϋπολογιστικού Κόστους Οικοδομής, Συνολικού Κόστους Οικοδομής, Κατανομής Κόστους στις επί μέρους Ιδιοκτησίες

 • Τήρηση Βιβλίου Κοστολογίου Οικοδομών

Δείκτες Παρακολούθησης- Στατιστικά Στοιχεία

 • Δυνατότητα ορισμού οποιουδήποτε οικονομικού ή στατιστικού δείκτη παρακολούθησης (πχ κόστος φέροντος οργανισμού ανά τετραγωνικό μέτρο.).

 • Εμμεση δυνατότητα προβλέψεων για τα κόστη σε επόμενες κατασκευές.

Εκτίμηση Πραγματικού Κέρδους

 • Δυνατότητα σύνδεσης της κατασκευής με τα επιτόκια της αγοράς για την εκτίμηση του πραγματικού κέρδους της κατασκευής.

 • Υπολογισμός της Καθαρής Παρούσας Αξίας με βάση το επιτόκιο που δίνει ο Κατασκευαστής.

 

ΧΡΟΝΟΣ Πρόγραμμα Χρονικής Παρακολούθησης (Project Management)

Το πρόγραμμα ERGA-XRONOS, είναι η πρόταση της 4Μ στην χρονική παρακολούθηση οποιουδήποτε έργου (διάγραμμα Gantt, διάγραμμα δικτύου, κρίσιμο μονοπάτι, Ημερολόγιο εργασιών, κατανομή πόρων κλπ). Σε σχέση με τα αξιόλογα ξένα πακέτα που κυκλοφορούν, το πρόγραμμα ERGA-ΧRONOS εκτός από την πολύ ελκυστική του τιμή είναι πολύ πιο απλό και ευκολονόητο στην χρήση, στην ελληνική γλώσσα (και με αγγλική ορολογία), περιέχει ότι ακριβώς χρειάζεται ο κατασκευαστής και συνεργάζεται αποδοτικά με τα υπόλοιπα προγράμματα του πακέτου. 

IΙΙ. ERGA-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόγραμμα Ασφάλειας Τεχνικών ΕργωνΤο πρόγραμμα της Ασφάλειας των Τεχνικών Εργων καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εναρμόνισης των τεχνικών έργων με το Γ' ΚΠΣ, όπου απαιτείται συστηματικός έλεγχος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα τεχνικά έργα. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και νομοθετικά έγκυρο λογισμικό, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα την ευκολία του χρήστη (Μηχανικού ή Τεχνικού Ασφάλειας), οδηγώντας τον στην άμεση και αξιόπιστη δημιουργία ολοκληρωμένων ελέγχων και του αντίστοιχου απαιτούμενου υλικού τεκμηρίωσης (ηλεκτρονικού και συμβατικού) για οποιοδήποτε τεχνικό έργο.

 • Ολοκληρωμένος κατάλογος θεμάτων-ερωτήσεων, ομαδοποιημένων σε ομοειδείς κατηγορίες, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα τεχνικά έργα

 • Πλήρης αποτύπωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το τεχνικό έργο από άποψη ασφάλειας.

 • Φιλικό περιβάλλον αξιολόγησης των ερωτήσεων (ιεραρχική δομή, ποιοτική κλίμακα βαθμολόγησης-radio button) μέσω των οποίων προκύπτει το αποτέλεσμα του ελέγχου.

 • "On Hot" διορθωτικές αναφορές για καθοδήγηση του χρήστη και αποτροπή του από τυχόν παραλείψεις, με υπενθύμιση των ληξιπρόθεσμων διορθωτικών αναφορών.

 • Περιβάλλον δυναμικής διαχείρισης και ενημέρωσης των ελέγχων των τεχνικών έργων σε διαχρονικό επίπεδο.

 • Σύγκριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων του τεχνικού έργου και δημιουργία του πίνακα συγκριτικών αποτελεσμάτων για πλήρη εποπτεία της πορείας του έργου στα θέματα της Ασφάλειας.

 • Πλήρη αρχεία τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική (αρχεία Η/Υ) και συμβατική μορφή (hardcopies).

 

ΣΑΥ Πρόγραμμα Μελέτης Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας

Το πρόγραμμα ΣΑΥ ακολουθεί τις απαιτήσεις του Π.Δ. 305/96 (προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια βάσει της Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ) παράγοντας αυτόματα την απαιτούμενη μελέτη, σύμφωνα και με το σχετικό υπόδειγμα του ΤΕΕ. Η μελέτη αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης του τεχνικού έργου.

 • Φιλικό περιβάλλον εισαγωγής δεδομένων και μοναδικής εποπτείας των δεδομένων και των αποτελεσμάτων σε οποιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας τους.

 • Αυτόματη παραγωγή της μελέτης ΣΑΥ οποιουδήποτε έργου με βάση τις προδιαγραφές του.

 • Εκτύπωση μελέτης (output) όπως ακριβώς χρειάζεται για να υποβληθεί

 

ΦΑΥ Πρόγραμμα Σύνταξης Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας

Σύνταξη του ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας Εργου) σύμφωνα με ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212/96 και οδηγία 92/57/ΕΟΚ) για την καθοδήγηση των Ιδιοκτητών-διαχειριστών του περατωμένου έργου αναφορικά με τους κινδύνους για το έργο και τα εμπλεκόμενα άτομα (χρήστες, ένοικοι, συντηρητές, διερχόμενοι κλπ) με την καταγραφή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και του σχεδίου συντήρησης & επιθεωρήσεων.

 • Εμπειρη βάση δεδομένων με πλούσιο υλικό (παραδοχές μελετών, επισημάνσεις δικτύων, επικίνδυνα υλικά & μηχανικές δράσεις, ιδιαιτερότητες στατικής δομής, πρόγραμμα επιθεωρήσεων συντηρήσεων κλπ

 • Ευκολία στην σύνταξη του ΦΑΥ και του κανονισμού λειτουργίας του έργου.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας Εργων

Το πρόγραμμα "ΠΟΙΟΤΗΤΑ" ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 10005 και τις απαιτήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις ανάγκες διασφάλισης ποιότητας στα Δημόσια Εργα. Παράγει το αυτοτελές τεύχος του Προγράμματος Ποιότητας Εργου (ΠΠΕ) μέσα στο οποίο περιγράφονται όλες οι διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του συγκεκριμένου έργου (Ανασκόπηση Σύμβασης, Ελεγχος Σχεδιασμού, Ελεγχος Εγγράφων, Προμήθειες-Υπεργολαβίες, Ανιχνευσιμότητα κλπ), καθώς επίσης και η παρακολούθησή τους.

 • Αυτοματοποιημένη, δυναμική διαχείριση και παραγωγή του Προγράμματος Ποιότητας Εργου (ΠΠΕ) σε αυτοτελές τεύχος για κάθε έργο, σύμφωνα με ISO 10005 και τις ειδικές απαιτήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ

 • Φιλικό περιβάλλον διαμόρφωσης του κορμού του ΠΠΕ με την βοήθεια ολοκληρωμένου καταλόγου με τα Βασικά Κεφάλαια, τα παραρτήματα και τον "καθοδηγητή" ενσωμάτωσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών για το Εργο και εναλλακτικών πρακτικών διασφάλισης ποιότητας

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση και ενημέρωση των εντύπων του συστήματος διασφάλισης ποιότητας (Εντυπα αγοράς υλικών, αξιολόγησης προμηθευτών κ.α.)

 • Περιβάλλον δυναμικής διαχείρισης, ενημέρωσης και αρχειοθέτησης των αναφορών μη Συμμόρφωσης και των αναφορών Διορθωτικών/Προληπτικών ενεργειών.

 • Πλήρης αποτύπωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του έργου και της σωστής τήρησης των διαδικασιών σε κάθε επιθεώρηση (εσωτερική ή εξωτερική).

 • Εκτύπωση του αυτοτελούς εγγράφου του ΠΠΕ, όπως ακριβώς απαιτείται από την υφιστάμενη νομοθεσία για τα Δημόσια Εργα

 • Πλήρη αρχεία τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική (αρχεία Η/Υ) και συμβατική μορφή (hardcopies).